IC交易网 首页 企业服务 帮助中心 联系我们
首页 招聘信息 求职中心 职位分类 招聘数据
职位 公司
公司名称 招聘职位 工作地点 人数 发布日期
深圳市永嘉益科技有限公司 国际销售 深圳 2 2020-07-14
深圳市永嘉益科技有限公司 国际销售 深圳 2 2020-07-14
深圳市永嘉益科技有限公司 国际销售 深圳 1-2 2020-07-14
深圳市永嘉益科技有限公司 国际销售 深圳 1-2 2020-07-14
深圳市永嘉益科技有限公司 国际销售 深圳 2 2020-07-14
深圳市新强电子公司 国际销售 深圳 5 2020-07-14